logo Сумський Палац
дітей та юнацтва

Правила поведінки здобувача освіти комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва

Документи

Завантажити документ "Правила поведінки здобувача освіти"

І. Загальні положення

1.1. Правила поведінки здобувачів освіти комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва регламентуються Законами України «Про позашкільну освіту», «Про освіту», Статутом закладу, правилами внутрішнього розпорядку, іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України.

1.2. Правила поведінки здобувачів освіти комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва (далі – Правила) встановлюють норми поведінки в закладі та на його території.

1.3. Правила розповсюджуються на всіх здобувачів освіти і є обов’язковими для виконання на всій території закладу позашкільної освіти, а також під час усіх заходів, що проводяться закладом.

ІІ. Права здобувачів освіти

2.1. Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту» здобувачі освіти комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва мають право на:

2.2. Дозволяється користуватися мобільним телефоном на заняттях гуртка за умови використання його як засобу навчання.

2.3. Час перерви є особистим часом кожного здобувача освіти, він може його проводити на власний розсуд, але не заважаючи іншим та не порушуючи правила безпечної поведінки.

2.4. Під час перерви вихованці можуть вільно переміщатися закладом, крім тих місць, де їм заборонено знаходитися з міркувань безпеки (горище, підвал, підсобні приміщення).

ІII. Обов’язки здобувачів освіти

3.1. Здобувачі освіти повинні:

3.2. Забороняється:

3.3. У разі пошкодження вихованцем майна закладу, його батьки мають відшкодувати збитки.

ІV. Прикінцеві положення

4.1. За порушення цих Правил і Статуту закладу до здобувачів освіти можуть бути вжиті такі заходи: усне зауваження; бесіда; відшкодування завданої здобувачем освіти матеріальної шкоди його батьками; виключення здобувача освіти зі складу гуртка.

4.2. Здобувачі освіти можуть звернутися до свого керівника гуртка, адміністрації закладу за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

4.3. Ці Правила розповсюджуються на всіх вихованців і є обов’язковими для виконання на всій території закладу, а також під час усіх заходів, що ним проводяться.