logo Сумський Палац
дітей та юнацтва

English Club

Розклад

SPEAK ENGLISH WITH PLEASURE

WITH ENGLISH AROUND THE WORLD

SPOTLIGHT ON FCE

Людмила Василівна Тарасова

керівник гуртка

Записатися

Speak English with pleasure, говоримо англійською із задоволенням (для дітей 11-15 років).

Вихованці гуртка вивчають англійську мову за навчально-методичним комплексом Opportunities (Elementary, Intermediate). Мета гуртка – навчання вихованців іншомовному спілкуванню, реалізується шляхом розвитку чотирьох складових мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письмо.

Заняття гуртка надають дітям всі можливості реалізувати свій інтерес до вивчення англійської мови. Програма розрахована на 3 роки навчання по 4 год. на тиждень.

Розклад занять: субота 14:15-17:15, кабінет № 1/13

Сторінка колективу у Facebook

With English around the World, з англійською навколо світу (для дітей 15-18 років)

Вихованці вдосконалюють свої знання, уміння та навички в оволодінні англійської за   навчально-методичний комплекс Enterprise Intermediate. НМК Enterprise Intermediate сприяє всебічній підготовці до ДПА і ЗНО та відповідає вимогам міжнародного екзамену з англійської мови FCE (рівнів В1 і В2).

Програма передбачає 2 роки навчання по 4 год. на тиждень.

Розклад занять: субота 09:00-12:00, кабінет № 1/13

Spotlight on FCE (для дітей 16-21 років)

Програма гуртка передбачає підготовку вихованців до іспиту на отримання сертифікату Cambridge First Certificate in English (FCE), який оцінює володіння англійською мовою на рівні вище середнього (Upper-Intermediate) і відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (рівень В2).

Цей кембриджський сертифікат безстроковий, не вимагає перездачі з плином часу, широко визнаний у комерційній та промисловій сферах, в університетах і навчальних закладах Європи. 

Засвоєння курсу «Spotlight on FCE» надасть відчуття впевненості при складанні ЗНО, оскільки рівень FCE значно вищий.

Розклад занять: понеділок 16:00-17:30, субота 12:30-14:00, кабінет № 1/13

Сторінка колективу у Facebook

Improve your English

Тетяна Сергіївна Пашкова

керівник гуртка

Записатися

Improve your English, покращуйте свою англійську (для дітей 10-12 років)

Діяльність гуртка спрямована на збагачення лексичного словника дітей з англійської мови, розширення тематики іншомовного спілкування, граматичних структур, удосконалення вимови англійських звуків, навичок читання й письма, залучення до культури англомовних країн.

Заняття спрямовані на вдосконалення та поглиблення знань шкільного курсу з англійської мови. Інтерактивні вправи в LearningApps, Class Time, LEGO-конструктори, використання комп'ютерів і демонстраційного екрану сприяють проведенню продуктивних і цікавих занять.