logo Сумський Палац
дітей та юнацтва

Альпінізм

Записатися

Розклад


Віра Андріївна Паненко

керівник гуртка, заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, КМС з альпінізму, інструктор з альпінізму

Гурток працює за навчальною програмою Паненко В.А. «Альпінізм». Програма розрахована на вихованців 13-16 років, спрямована на формування фізично розвиненої особистості дитини засобами альпінізму, підготовку юних альпіністів до участі в ступеневих походах, змаганнях та сходженнях. Навчальна програма передбачає 2 роки навчання, 6 год. на тиждень.

В гуртку альпінізму формується високо інтелектуальну та фізично розвинену особистість у процесі опанування вихованцями базових знань, умінь та навичок, які використовуються для набуття відповідних компетентностей. Формує у вихованців пізнавальні, практичні, творчі, соціальні компетенції; навички самоконтролю та уміння вчитися впродовж життя; виховує патріотів України з високими моральними якостями.

Вихованці під час занять: