Правила прийому вихованців до комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва

Документи

Завантажити документ “Правила прийому вихованців до комунальн…” (Правила_прииому_вихованців_до_комунального_закладу_Сумськии_Палац)

 

І. Загальні положення

1.1. Дані Правила регламентують прийом дітей до комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва (далі – Палац).

1.2. Правила прийому розроблені відповідно до Закону України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад.

1.3. Сумський Палац дітей та юнацтва організовує позашкільне навчання дітей віком від 3 до 21 року. Кожен вихованець має право займатися у декількох гуртках одночасно та змінювати їх протягом навчального року.

1.4. Комплектування контингенту вихованців є компетенцією керівника гуртка та завідуючого відділом.

1.5. Адміністрація Палацу зобов’язана ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, з Правилами внутрішнього розпорядку комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва.

1.6. Спірні питання, що виникають під час прийому вихованців, вирішує директор відповідно до законодавства України у галузі позашкільної освіти.

ІІ. Порядок прийому вихованців

2.1. Організацію прийому дітей до Палацу дітей та юнацтва здійснюють завідувач відділом та керівники гуртків.

2.2. Директор комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Правил прийому, а також відкритості та прозорості прийому вихованців на навчання.

2.3. При прийомі не допускається обмеження дітей по статі, національності, походженню, місцю проживання, відношенню до релігії, соціальному стану.

2.4. Прийом дітей здійснюється на позаконкурсній основі. У гуртках хореографічного та вокального профілю можуть проводитися випробувальні заняття з метою визначення фізичного та професійного розвитку дітей для розподілу їх по групах.

2.5. До навчання у Палаці можуть прийматися діти з особливими потребами у разі відсутності у них протипоказань займатися у відповідному гуртку.

2.6. Керівники гуртків відповідають за формування контингенту, прийом документів та розподіляють вихованців по групах відповідно до напряму підготовки, рівня та року навчання.

Прийом документів проводиться згідно з розкладом роботи гуртків, який вивішується у холі закладу на інформаційному стенді та на сайті.

2.7. Строки прийому заяв та документів для зарахування дітей до 15 вересня для груп першого року навчання та при наявності вільних місць у групах другого та іншого років навчання.

2.8. Для зарахування дітей до навчання батьки або особи, які їх замінюють подають керівнику гуртка такі документи:

  • заяву встановленого зразку на ім’я директора;
  • медичну довідку форми 086-1/о (для занять у хореографічних та спортивних гуртках);
  • документи, які підтверджують соціальний статус дитини або батьків (за потребою).

Примітка: зразки заяв знаходяться у адміністрації або керівника гуртка.

2.9. У заяві надається інформація про особисті дані дитини, місце її проживання, навчання, вказується інформація про батьків (прізвище, ім’я, по батькові), контактні дані батьків (осіб, які їх замінюють) для зв’язку, соціальний статус дитини, сім’ї та надається згода на обробку персональних даних дитини у порядку, встановленому законодавством України. Заява завіряється особистим підписом батьків або особою, яка їх замінює.

2.10. Для зарахування дітей до компʼютерних, хореографічних та спортивних гуртків надається довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених гуртках. При відсутності довідки адміністрація комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва має право відмовити у зарахуванні дитини.

ІІІ. Формування груп

3.1. Формування та наповнюваність груп відбувається згідно з правилами та нормативами, встановленими нормативно-правовими актами України в галузі позашкільної освіти.

3.2. Групи першого року навчання відповідного рівня формуються з нових вихованців, а також з вихованців, які раніше навчалися в Палаці та які за певних обставин не мають можливості займатися у групах другого та наступних років навчання.

3.3. Вихованці другого та наступних років навчання повинні до 10 вересня повідомити керівника гуртка, у якого займаються, про бажання продовжити навчатися та приступити до занять.

3.4. Впродовж навчального року можливий добір дітей у гуртки при наявності вільних місць у групах другого та наступного року навчання.