Правила поведінки здобувача освіти комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва

Документи

Завантажити документ “Правила поведінки здобувача освіти”
(Правила_поведінки_здобувачів_освіти)

І. Загальні положення

1.1. Правила поведінки здобувачів освіти комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва регламентуються Законами України «Про позашкільну освіту», «Про освіту», Статутом закладу, правилами внутрішнього розпорядку, іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України.

1.2. Правила поведінки здобувачів освіти комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва (далі – Правила) встановлюють норми поведінки в закладі та на його території.

1.3. Правила розповсюджуються на всіх здобувачів освіти і є обов’язковими для виконання на всій території закладу позашкільної освіти, а також під час усіх заходів, що проводяться закладом.

ІІ. Права здобувачів освіти

2.1. Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту» здобувачі освіти комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва мають право на:

 • отримання якісних освітніх послуг;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема через вільний вибір видів, форм навчально-творчої діяльності відповідно до навчальних програм з позашкільної освіти;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • участь у різних формах організаційно-масової діяльності: змаганнях,
 • виставках, фестивалях, конкурсах тощо;
 • участь у роботі органів самоврядування;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі й гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;
 • оздоровлення, цікаве, змістовне дозвілля;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що застосовуються в освітньому процесі;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі особами з особливими освітніми потребами.
 • в коректній формі відстоювати власний погляд і свої переконання при обговоренні будь-яких суперечливих питань.

2.2. Дозволяється користуватися мобільним телефоном на заняттях гуртка за умови використання його як засобу навчання.

2.3. Час перерви є особистим часом кожного здобувача освіти, він може його проводити на власний розсуд, але не заважаючи іншим та не порушуючи правила безпечної поведінки.

2.4. Під час перерви вихованці можуть вільно переміщатися закладом, крім тих місць, де їм заборонено знаходитися з міркувань безпеки (горище, підвал, підсобні приміщення).

ІII. Обов’язки здобувачів освіти

3.1. Здобувачі освіти повинні:

 • виконувати вимоги навчальної програми, дотримуватися принципів
 • академічної доброчесності; досягати результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників
 • освітнього процесу, дотримуватися етичних норм і правил поведінки;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я
 • оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу; правил співдружності (набувати вміння та навички ненасильницької поведінки, виховувати в собі стійке переконання неприпустимості булінгу (цькування) в міжособистісних стосунках, поважати права людини, розвивати навички толерантної поведінки, дотримуватися принципів співробітництва та взаємоповаги);
 • бережливо ставитися до майна закладу;
 • дотримуватися чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу; правил особистої гігієни;
 • володіти навичками самообслуговування, брати участь у суспільно- значущих заходах з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів і вимог гігієни;
 • не запізнюватися на заняття;
 • виявляти пошану до старших, піклуватися про молодших.

3.2. Забороняється:

 • приносити на територію закладу і використовувати у будь-який спосіб вибухові, вогненебезпечні речовини; алкогольні напої, сигарети, наркотики та інші запаморочливі засоби й отрути;
 • вживати непристойні вирази і жести;
 • перебувати на території закладу і при проведенні масових заходів здійснювати дії, небезпечні як для свого життя, так і життя та здоров’я оточуючих;
 • покидати заклад без дозволу педагогів під час занять;
 • фізична конфронтація, залякування і знущання;
 • шуміти, відволікатися самому і відволікати від справ інших розмовами, іграми, діями, що не стосуються заняття гуртка;
 • бігати сходами, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор;
 • штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу;
 • тютюнопаління на території закладу;
 • самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відчинені вікна.

3.3. У разі пошкодження вихованцем майна закладу, його батьки мають відшкодувати збитки.

ІV. Прикінцеві положення

4.1. За порушення цих Правил і Статуту закладу до здобувачів освіти можуть бути вжиті такі заходи: усне зауваження; бесіда; відшкодування завданої здобувачем освіти матеріальної шкоди його батьками; виключення здобувача освіти зі складу гуртка.

4.2. Здобувачі освіти можуть звернутися до свого керівника гуртка, адміністрації закладу за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

4.3. Ці Правила розповсюджуються на всіх вихованців і є обов’язковими для виконання на всій території закладу, а також під час усіх заходів, що ним проводяться.