Іноземна мова
Інтелектуальний розвиток

English Club

Розклад

SPEAK ENGLISH WITH PLEASURE

  • понеділок: 15:30 – 17:00
  • п’ятниця: 15:30 – 17:00

WITH ENGLISH AROUND THE WORLD

  • понеділок: 17:10 – 18:40
  • п’ятниця: 17:10 – 18:40

SPOTLIGHT ON FCE

IMPROVE YOUR ENGLISH

Іа група

  • вівторок:  15:00 – 16:30

Іб група

  • четвер: 16:40 – 18:10

ІІа група

  • вівторок:  16:40 – 18:10

ІІб група

  • четвер: 15:00 – 16:30

ІІІ група

  • субота: 10:30 – 12:00

Людмила Борисівна Василенко

керівник гуртка

Записатися

Speak English with pleasure, говоримо англійською із задоволенням (для дітей 11-15 років).

Вихованці гуртка вивчають англійську мову за навчально-методичним комплексом Opportunities (Elementary, Intermediate). Мета гуртка – навчання вихованців іншомовному спілкуванню, реалізується шляхом розвитку чотирьох складових мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письмо.

Заняття гуртка надають дітям всі можливості реалізувати свій інтерес до вивчення англійської мови. Програма розрахована на 3 роки навчання по 4 год. на тиждень.

Кабінет № 1/13

Сторінка колективу у Facebook

With English around the World, з англійською навколо світу (для дітей 15-18 років)

Вихованці вдосконалюють свої знання, уміння та навички в оволодінні англійської за   навчально-методичний комплекс Enterprise Intermediate. НМК Enterprise Intermediate сприяє всебічній підготовці до ДПА і ЗНО та відповідає вимогам міжнародного екзамену з англійської мови FCE (рівнів В1 і В2).

Програма передбачає 2 роки навчання по 4 год. на тиждень.

Кабінет № 1/13

Spotlight on FCE (для дітей 16-21 років) – вакансія педагога

Програма гуртка передбачає підготовку вихованців до іспиту на отримання сертифікату Cambridge First Certificate in English (FCE), який оцінює володіння англійською мовою на рівні вище середнього (Upper-Intermediate) і відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (рівень В2).

Цей кембриджський сертифікат безстроковий, не вимагає перездачі з плином часу, широко визнаний у комерційній та промисловій сферах, в університетах і навчальних закладах Європи.

Засвоєння курсу «Spotlight on FCE» надасть відчуття впевненості при складанні ЗНО, оскільки рівень FCE значно вищий.

Кабінет № 1/13

Сторінка колективу у Facebook

Improve your English

Юлія Вадимівна Никоненко

керівник гуртка

Записатися

Improve your English, покращуйте свою англійську (для дітей 10-12 років)

Діяльність гуртка спрямована на збагачення лексичного словника дітей з англійської мови, розширення тематики іншомовного спілкування, граматичних структур, удосконалення вимови англійських звуків, навичок читання й письма, залучення до культури англомовних країн.

Заняття спрямовані на вдосконалення та поглиблення знань шкільного курсу з англійської мови. Інтерактивні вправи в LearningApps, Class Time, LEGO-конструктори, використання комп’ютерів і демонстраційного екрану сприяють проведенню продуктивних і цікавих занять.